Godišnji izveštaj o otpadu

AKTUELNOSTI

izveštaj o otpadu

Do 31. marta predajte godišnji izveštaj o otpadu!

Sve firme koje su dužne da dostave godišnji izveštaj o otpadu to moraju učiniti najkasnije do 31. marta.

Privredna društva i preduzetnici koji su proizvođači otpada - nakon čije delatnosti/proizvodnje nastaje otpad, operateri na deponiji otpada, operateri postrojenja za ponovno iskorišćenje otpada, izvoznici, uvoznici i komunalna preduzeća u obavezi su da Agenciji za zaštitu životne sredine u propisanom roku (najkasnije do 31. marta) dostave godišnji izveštaj o otpadu.

Ovih dana često se pominje ovaj rok. Evo jednog od primera kada ste dužni da predate izveštaj. Vi ste recimo transportno preduzeće, radite samo prevoz robe, ne proizvodite, ne skladištite robu i smatrate da u svom poslovanju nemate produkte koji nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada?! Imate dakle samo svoje kamione sa kojima prevozite robu za druge. Baš ste ove godine kupili kamion "preko" i uposlili ga a niste znali da ste upravo tada evidentirani za posebne tokove otpada. Kamion je "nov", star samo par godina. Dakle nije otpad ali gume i akumulatori jesu. Nakon upotrebe postaju posebni tokovi otpada i dužni ste da o njihovom kretanju predate izveštaj.

Izveštaji se predaju na posebnim obrascima Agencije za zaštitu životne sredine. Ovo možete uraditi sami, pročitate uputstva, registrujete se na portalu pomenute Agencije, popunite izveštaj i pošaljete ga.
Kako da znate da li ste uopšte evidentirani i da li ste dužni da predate izveštaj? Na ovom linku proverite da li se nalazite na evidenciji Agencije za zaštitu životne sredine.


Konsultanti za standarde

Ulcinjska 27
Beograd

office@isostandardi.rs

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457

Konsultanti za BZR i zaštitu od požara

Naselje preko ponjavice 38b
Kovin

bzr@isostandardi.rs

Telefon/Fax: +381 13 741 567

Slobo Lalević
Mob: +381 64 70 34 213

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457