CE znak - viza za Vaš proizvod ka tržištu Evropske unije
ce znak na proizvodima

Šta je CE znak i čemu služi?

Jedinstveno evropsko tržište zahteva da proizvodi koji se plasiraju na tržište moraju zadovoljavati bitne zahteve vezane za bezbednost i zaštitu zdravlja. CE je skraćenica od ’’Conformité Européenne’’ što u doslovnom prevodu znači ’’evropska usklađenost’’.

Zemlje članice Evropske unije su obezbedile da se na tržište mogu plasirati samo proizvodi koji ne ugrožavaju bezbednost, život i zdravlje ljudi. U tom smislu CE znak je garancija da je proizvod usaglašen sa svim bitnim zahtevima evropskih direktiva koji se odnose na taj proizvod i da je sprovedena procedura ocenjivanja usaglašenosti. Proizvodi bez CE znaka ne mogu se naći na tržištu EU.

Jedna od najčešćih zabluda je da CE znak označava proizvode visokog kvaliteta. CE znak nikako ne predstavlja garanciju da je proizvod visokog kvaliteta, već označava da proizvod zadovoljava bitne zahteve u pogledu bezbednosti i zdravlja korisnika, zahteve zaštite imovine i zaštite životne sredine.

Da bi proizvođač dobio pravo da postavi CE znak na proizvod najpre mora proći kroz postupak ocene usaglašenosti sa evropskim direktivama i izradi EC deklaraciju koja je osnovni dokument koji prati proizvod sa CE znakom. Sve ovo proizvođač može sam da sprovede ako ima dovoljno stručne i obučene kadrove. Ipak, zbog komplikovane procedure u praksi je najčešći slučaj da se pomoć potraži od specijalizovanih konsultantskih kuća.

Postupak ocene usaglašenosti grupisan je u osam modula, označenih slovima od A do H:
  • A – Interna kontrola proizvodnje
  • B – EU tipsko ispitivanje proizvoda
  • C – Usaglašenost proizvoda sa direktivom za respektivni tip proizvoda
  • D – Obezbeđenje kvaliteta proizvodnje
  • E – Obezbeđenje kvaliteta proizvoda
  • F – Verifikacija proizvoda
  • G – Pojedinačna verifikacija proizvoda
  • H – Potpuno obezbeđivanje kvaliteta
Uvođenje CE znaka dosta olakšava izvoz iz zemalja koje nisu članice Evropske unije jer uklanja sve tehničke barijere kod izvoza. Takođe omogućava postizanje dobre konkuretnosti kako na inostranom tako i na domaćem tržištu. Kako se mnoge evropske regulative prenose u domaće zakonodavstvo u vidu raznih pravilnika, očekujemo da će u budućnosti uvođenje CE znaka postati obaveza svih domaćih proizvođača. U skladu sa ovim preporuka je da domaći proizvođači počnu na vreme da razmišljaju o usaglašavanju svojih proizvoda i proizvodnih procesa sa evropskim direktivama.


Konsultanti za standarde

Ulcinjska 27
Beograd

office@isostandardi.rs

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457

Konsultanti za BZR i zaštitu od požara

Naselje preko ponjavice 38b
Kovin

bzr@isostandardi.rs

Telefon/Fax: +381 13 741 567

Slobo Lalević
Mob: +381 64 70 34 213

Lidija Avramović
Mob: +381 64 63 56 457